1 KB

- září - September -  2001  -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 130 x 110 cm ) 

zpět - back