3D - Equalizer metropolis

- září - September  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 80 x 60 cm )  580,-  EUR

zpět - back