Agresivní energie  - Aggressive energy

- leden - Januray 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 100 x 85 cm ) 

zpět - back