Balkon 2 - Balcony 2

- prosinec - December 2007 - olej na plátně - oil on canvas  ( 50 x 40 cm ) 

zpět - back