Balkon 3 - Balcony 3

- březen - March 2011 - olej na plátně - oil on canvas  ( 40 x 30 cm )  500,- EUR

zpět - back