Balkon - Balcony

- březen - March 2000 - olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 55 cm ) 

zpět - back