Bandaska - Cane 02 

- říjen - October  2020 - olej na plátně - oil on canvas  ( 65 x 70 cm )  1 000 EUR

zpět - back