Biosféra - Biosphere

- srpen - August 1997 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 80 cm )  600,- EUR

zpět - back