Bláznivá fantazie - Crazy fantasies

- říjen - October 1995 - olej na plátně - oil on canvas ( 50 x 30 cm )

zpět - back