BouřeThe storm

- duben - April 2003 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 50 x 37 cm )  150,- EUR

zpět - back