Brána do jiné dimenze 02 - Gate To Another Dimension 02

- leden - January  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 60 x 55 cm )  350,-  EUR

zpět - back