Brána do jiné dimenze 03 - Gate To Another Dimension 03

- únor - February 2021 - olej  na plátně - oil on canvas  ( 70 x 90 cm )  850,- EUR

zpět - back