Brána optimisty - Gate of optimist

- listopad - November 2005 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 40 cm ) 

zpět - back