Bratr a sestra - Brother and sister

- listopad - November 1987 - kda na pape - chalk on paper  - ( A5 ) 

zpt - back