Buh ohně - God of Fire

- únor - February 1998 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 105 x 80cm ) 

zpět - back