Bůh ohně 3 -  God of Fire 3

- červen - June 2016 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 100 cm ) 600,- EUR

zpět - back