Být opuštěn a sám - To be abandoned and alone

- duben - April  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 95 cm ) 

zpět - back