Capsaicin

- květen - May  2019 - olej  na plátně - oil on canvas  ( 70 x 95 cm )  550,-  EUR

zpět - back