Čekání na návštěvu 2 - Waiting for visit 2

- březen - March 1997 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 70 cm ) 

zpět - back