Čekání na návštěvu 4 - Waiting for visit 4

- březen - March 2014 - olej na plátně - oil on canvas  ( 125 x 85 cm )

zpět - back