Černá díra - Black hole

- březen - March 1999 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 100 x 100 cm ) 

zpět - back