Cesty života - Journeys of life

- listopad - November 2014 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 90 x 60 cm )  500,- EUR

zpět - back