Chlad světla - Cold of Light

- říjen - October 2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 80 cm ) 430,-  EUR

zpět - back