Co teď ? ( velký formát )  Whats Now ? ( Great  canvas )

- prosinec - December  2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 125 cm )  1000,- EUR

zpět - back