Další modrá duše - Next Blue Soul

- srpen - August 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 90  x  80 cm ) 

zpět - back