Dech červené barvy 02 - Breath of red color 02

- listopad - November 2008 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 75 x 85 cm )  900,- EUR

zpět - back