Dech červené barvy - Breath of red color

- březen - March 1997 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 90 x 55 cm ) 

zpět - back