D隝 - Rain

- prosinec - December  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 55 x 75 cm )  950,-  EUR

zpět - back