Dobrá nálada 2 - Good temper 2

- červen - June 1995 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 145 x 120 cm ) 

zpět - back