Dobrá nálada 3 - Good temper 3

- leden - January 1999 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 40 x 50 cm ) 

zpět - back