Dobrá nálada 4 - Good temper 4

- únor - February  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 30 cm )  250,-  EUR

zpět - back