Dobrá nálada - Good temper

- leden - January 1990 - kombinovaná technika na desce  combined art on desk ( 40 x 50 cm ) 

zpět - back