Dohoda čtyř dimenzí. - Agreement of four dimensions.

- červenec - July  2021 - akril na plátně - acryl on canvas  ( 100 x 90cm )  790 EUR

zpět - back