Duše dřeva 3 - Spirit of Wood

- červen - June 2008 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 65 x 48 cm ) 

zpět - back