Duše přírody - Spirit Of Nature

- srpen - August 1997 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 110 x 86 cm ) 

zpět - back