Elektrokrajina - Electrolandscape

- březen - March 1999 - kombinovaná technika na desce -  combined art on desk ( 70 x 35 cm ) 

zpět - back