Equalizer metropolis 2

- říjen - October 2015 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 70 x 50 cm )  500,- EUR

zpět - back