Equalizer metropolis 4

- červenec - July 2016 - olej na plátně - oil on canvas ( 120 x 90 cm ) 

zpět - back