Equalizer metropolis

- říjen - October 2015 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 75 x 75 cm )

zpět - back