Fantazijní párty 2 - Fantasy party 2

- leden - January 2014 - olej na plátně - oil on canvas  ( 65 x 50 cm ) 

zpět - back