Fantazijní párty - Fantasy party

- prosinec - December 1995 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 80 cm ) 

zpět - back