Flora

- červenec - July  2017 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 70 x 90 cm )  700,- EUR

zpět - back