Hard karambol

- květen - May 1996 - olej na plátně - oil on canvas   ( 72 x 64 cm ) 

zpět - back