Historie a Budoucnost - History and Future

- červenec - Juli 2014 - olej na plátně - oil on canvas   ( 70 x 50 cm )  

zpět - back