Hluk - Noise

- říjen - October 1994 - olej na plátně - oil on canvas ( 120 x 80 ) 

zpět - back