Hluk 2 - Noise 2

- červen - June 2003 - olej na plátně - oil on canvas ( 120 x 80 cm ) 

zpět - back