Hmoždíř - Mortar

- srpen - August  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 80 cm ) 550,- EUR

zpět - back