Hořící louka - Burning meadow

- duben - April 2015 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 100 x 80 cm )

zpět - back