Infarkt v přírodě - Heart attack in the nature

- březen - March 1997 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 106 x 85 cm ) 

zpět - back