Invaze - Invasion

- březen - March  2017 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 35 x 40 cm )  150,- EUR

zpět - back